Բնակչությունը

Թալիշի ստեղծման պահից մինչև 17-րդ դարի սկիզբը նրա բնակչության մասին բացարձակապես չկան տեղեկություններ: Միայն հայտնի է, որ 1603 թվականին Շահ Աբասի կորստաբեր արշավանքից հետո, երբ տեղահանվում էիրվանի և Ուտիքի բնակչությունը, Նիժ գյուղի կառավարիչ Սև հարյուրապետը (Սև Աբովը) աղքատ վիճակում՝ իր հետ ունենալով յոթ ընտանիքներ ու մի քանի անասուններ, հայտնվում է այժմյան Թալիշ գյուղից ոչ հեռու: Նա դառնում է Մելիք-Բեգլարյանների իշխանական տան հիմնադիրը և սկսվում է Թալիշի պատմության նոր ժամանակաշրջանը:

   Թալիշի բնակչության մասին հիշատակվում է նաև 1788 թվականին, երբ չկարողանալով տանել Իբրահիմ խանի բռնությունները, Գյուլիստանի գավառից 500 ընտանիքներ, այդ թվում 34 թալիշեցի ընտանիքներ, փաղչում են Գանձակի գավառը: Որից հետո հստակ հիշատակվում է, որ Վրաստանի Բոլնիս-Խաչեն գավառից Հայրենիք են վերադառնում թալիշեցի 30 ընտանիքներ:

   Էջմիածնի սինոդի 1840 թվականի մի կարգադրությանն ի պատասխան Ղարաբաղի հայոց կոնսիստորիայի 1841 թվականի կազմած մի գրության մեջ կա տեղեկություն այն մասին, որ Թալիշ գյուղն ունի 41 գերդաստան, 166 բնակիչ, որից 84-ը արական սեռի, 82-ը իգական սեռի (ՀԱԱ, ֆ.56, ց.1, գ.305):

   Ըստ <Кавказская календар>-ի 1886 թվականի տվյալներով Թալիշ գյուղն ուներ 130 ծուխ, 1012 բնակիչ: Իսկ 1889 թվականին՝ մոտ 200 ծուխ: 1908 թվականին գյուղն ուներ արդեն 1000-ից ավելի բնակչություն: 1913 թվականին Թալիշի բնակչության քանակը կազմում էր 1495 մարդ, որից 851-ը արական սեռի, 644-ը իգական սեռի (ՀԱԱ,ֆ.56, ց.18, գ.986): Խորհրդային տարիների սկզբին ավելացել է Թալիշի բնակչության քանակը և 1924 թվականին ապրիլ ամսվա տվյալներով կազմում էր 400 ծուխ 1900 բնակչով, որից 1000-ը արական սեռի, 900-ը իգական (ՀԱԱ, ֆ.409, ց1, գ.2628, թ.17):

   Ըստ 1987 թվականի Ղարաբաղում անց կացրած մարդահամարի՝ Թալիշի բնակչության թիվը կազմում էր 548 տուն, 1995 բնակչով, իսկ 1989 թվականի տվյալներով բնակչության թիվը կազմում էր 2262 մարդ (Լեռնային Ղարաբաղի աշխարհագրություն):

      Վերլուծելով Թալիշի բնակչության վերջին 4 տարվա ցուցանիշները, նկատում ենք, որ ազգագրական վիճակը ստաբիլ է և շատ քիչ փոփոխություն ենք տեսնում բնակչության թվաքանակի դեպքում:

  

Տարեթիվը

    2007

    2008

   2009

    2010

Ընտանիքների թիվը

  152

  148

  146

  143

Ժամանակ. ընտանիքներ

     7

    8

     9

     9

Բնակչության թիվը

  532

  529

  532

  531

Ժամանակ. բնակիչներ

    22

     28

     33

    38

Նախադպրոց. երեխաներ

  70

  65

   73

    76

Թոշակառուներ

  175

   152

  135

  135

Ծնունդ

  13

    14

    12

     5

 

  2012 թվականիփետրվարի 15-ին համայնքի ղեկավար Վիլեն Պետրոսյանի տված հաշվետվության համաձայն՝ 2011 թվականի դրությամբ համայնքն ուներ մշտական բնակվող 531 և ժամանակավորէ 36 բնակիչ: